Startside
Gråhundsidene
Siberian Husky
Schipperkesidene
Bayersidene
Tidligere hunder

 

Villys Side


 

         SIBERIAN HUSKY - TsjuktsjeErhunden   

Ved Anne Guri Moum

Historie

I yngre jernalder ble hunden husdyr på alvor. De tidligste funn er fra Rocky Mountains og østre deler av Russland. De første spor etter bruk av hundesleder er 4000 år gamle. (Hulemalerier) Det skjedde først nord for Bajkalsjøen i Sentralsibir. De første var bl.a. Tsjuktsjeerne. I begynnelsen var hundene jakthunder som ble brukt på rein. Det skjedde en befolkningsvekst som førte til lengre jaktferder for å skaffe nok mat, og som igjen krevde bedre mobilitet. Dette gjorde at mennesket begynte med trekkhund. Befolkningsveksten og mobiliteten gjorde at Tsjuktsjeerne etterhvert flyttet til det nordøstre hjørnet av Sibir, mot Beringstredet. Senere begynte enkelte Tsjuktsjerstammer å holde tamrein og da tok de i bruk hunden som reingjeter. Hundene ble også brukt som varmepute i sengene og som lekekamerater til ungene. Stamfaren til Siberian Huskyen har tatt form.

SHens egenskaper som sledehund

Klimatiske forhold som har virket inn på utviklingen av SHen er lite nedbør, lav luftfuktighet og lav temperatur. I denne delen av Sibir er det omtrent ikke nedbør om sommeren, og om vinteren er det 10 - 15 cm snø som er hardpakket av vind og kulde. Temperaturen om vinteren ligger for det meste mellom 25 og 35 kuldegrader, og den kan komme ned mot 60 kuldegrader. Dette har ført til at pelsen er svært kulderesistent, men ikke våtresistent. Dette vil si at SHen tåler mye kulde, men den må være tørr. Den liker ikke regnvær for da blir den gjennomvåt. Og blir den våt når det er kaldt kan den fryse i hjel.

De klimatiske forholdene har også påvirket fordøyelsen. Lite tilgang på vann har gjort at SHen har et lavt dehydreringstempo. Dvs. at den krever lite vann, det skal mye til før den tørker ut. Knapp tilgang på mat, som det ofte er i polarområdene, har ført til at den har en meget effektiv energiutnyttelse.

Tsjuktsjeernes bruk har selvsagt også påvirket hundene. Når Tsjuktsjeerne reiste på jakt (mest sel, men også rein) hadde de med seg minst mulig, noe som gjorde at sledene var lette. De brukte store spann, 15 - 30 hunder var vanlig. Når så snøen var hard ga det muligheter for relativt høy hastighet. Dette utviklet en liten, lett hund med god hastighet i kroppen, og evne til hyppig veksling mellom gallopp og trav også over lengre strekninger.
 

Gemytt

Det som er det viktigste for oss som driver med hundekjøring er den såkalte «løpsmentaliteten», det vi kaller for «guts» som en kan oversette med stå-på-vilje i sele. Den skal helst være størst mulig.

SHen skal være vennlig, tiltalende, livlig og utadvendt. Den skal ikke være aggressiv mot folk eller hunder, men den er svært sosial og har et sterkt flokkinstinkt. En skal være oppmerksom på er at den har et veldig sterkt jaktinstinkt. Den har ingen problem med å drepe sau og rådyr. Katter dreper den også viss den ikke blir vant til katt fra den er valp.

Den mangler vaktinstinkt og offensivt forsvar overfor folk. Sky hunder «stivner» når fremmede nærmer seg og de ikke har mulighet til å komme unna, de forsvarer seg ikke. Den er lettlært, men en må aldri bruke harde metoder for da kan den forsvinne inn i apatien og mister lysten på å jobbe. SHen innordner seg naturlig under mennesket og det er aldri problem med lederskap, viss en setter grenser på en fornuftig måte.
 

Helse

Ingen sykdommer er noe problem i rasen. Sjeldne og sporadiske tilfeller har forekommet av HD, epilepsi, nedsatt skjoldbruskkjertelfunksjon, katarakt m.m. Kreft er dessverre ikke uvanlig på gamle hunder, men de fleste SHene blir 11-12 år eller eldre uten å ha vært syke en dag.

 

SHen som familiehund

SHen har behov for fysisk aktivitet, unge hunder har større behov enn eldre. Den elsker å løpe og å trekke. Men det er ikke nødvendig med flere mil hver dag. En tur der den får både løpe og trekke annenhver dag, og du har en hund som du knapt merker tilstedeværelsen av resten av tida. Lengden på turen tilpasses etter årstid og dine ønsker.

Derimot har den lite behov for psykisk aktivitet ut over det som skjer til daglig i familien og på turer. Psykisk aktivitet kan i liten grad erstatte fysisk aktivitet, men kommer i tillegg. Men det er ingen ting i veien for å lære SHen lydighetsøvelser, agillity, triks osv. Med rett opplæring blir den arbeidsivrig og kan hevde seg både i lydighetsringen og i agillityringen.

Som valp er SHen av de enkle å ha med å gjøre. Passe mengde fysisk aktivitet og du får ha både sko, møbler, blomsterpotter og andre ting i fred. De aller fleste SH-valpene skjønner raskt familiens grenser og regler og innordner seg lykkelig etter det.

Det er lite krav til pelsstell, men den må børstes i røyteperioden.
 

Konklusjon

SHen er en svært enkel hund å holde. Den er svært tilpasningsdyktig og godtar de fleste forhold som blir tilbudt den (på godt og vondt).
 

Fra rasestandarden

Hjemlandet er USA. Rasen er dannet av trekkhunder importert fra Øst-Sibir til Alaska tidlig på 1900-tallet.

SHen er en middelsstor spisshund, rask og lett på foten med ledige og elegante bevegelser. Hodet er middelsstort og skal stå i forhold til kroppen, med en godt markert stopp. Middels lang og middels bred snute med rett neserygg. Mandelformede øyne som skal være brune eller blå. Ett brunt og ett blått, eller tofarget er tillatt. Middels store trekantede ører, som skal være tettstilte, høyt ansatt og stramt stående rett opp.

Fambeina skal være parallelle og rette sett forfra. Kraftig beinstamme men ikke tung. Rett og sterk rygg som er middels lang Dypt og sterkt bryst, men ikke for bredt. Bakbeina er moderat bredstilte og parallelle sett bakfra. Gode vinkler foran og bak gir flytende og tilsynelatende uanstrengte bevegelser. Godt behåret og reveliknende hale, som bæres over ryggen i en elegant sigdformet bue når hunden er oppmerksom. Ofte bæres den hengende når hunden hviler.

Pelsen er middels lang med bløt tett underull og rette tilliggende dekkhår. Alle farger fra sort til helt hvit er tillatt. Varierende tegninger på hodet og kroppen er vanlig.

Mankehøyde: Hannhunder: 53 – 60 cm
                        Tisper: 51 – 56 cm
 

Startside | Gråhundsidene | Siberian Husky | Schipperkesidene | Bayersidene | Tidligere hunder

Området ble sist oppdatert 10.02.05.